DOĞUMDA KADIN HAKLARI DERNEĞİ

Manifesto

  1. Gebelik, doğum ve lohusalık doğal süreçlerdir.
  2. Her kadın gebelik öncesi, gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerinde yeterli bilgi, eğitim ve kaliteli sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.
  3. Doğumun merkezinde kadın vardır.  Doğum süresince aktif olabilmelidir.
  4. Mahremiyet hakkı gebelik ve doğumun vazgeçilmez parçasıdır.
  5. Her gebe doğumun başından sonuna kadar istediği kişilerden kesintisiz destek alabilmelidir.  Buna kendi yakınları, ebesi ve doulası (doğum destekçisi) dahildir.
  6. Kendisine ve bebeğine yapılacak her türlü tıbbi girişim konusunda kadın doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmelidir.  Bu konularda kadının karar hakkına saygı duyulmalıdır.
  7. Anne ve bebek bağı doğum sırasında ve sonrasında korunmalı ve desteklenmelidir.
  8. Anne ve bebeğe,  kamusal alanlarda rahatsız edilmeden, çalışma hayatında ise kısıtlanmadan, özgürce emzirme ve benzeri temel analık ihtiyaçlarını karşılayacak koşullar sağlanmalıdır.