DOĞUMDA KADIN HAKLARI DERNEĞİ

VİZYONUMUZ

Dernek olarak vizyonumuz, tüm kadınların hamilelik, doğum ve lohusalık safhalarında, saygılı, aile odaklı ve kanıta dayalı bakıma ulaşabileceği bir Türkiye.

Eğitim

 • Kadınların arzularına paralel, doğal ve sağlıklı bir doğum deneyimi yaşamaları amacıyla hamile olmak isteyen, hamile kadınlar ve aileleri için eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

 • Kadın doğum uzmanları başta olmak üzere doktorlar, ebeler, hemşireler, doğuma hazırlık eğitmenleri, doğum destekçileri (Dula),  tamamlayıcı  sağlık uzmanları, sağlık hizmet sağlayıcıları, yöneticileri ve karar vericiler ve konu ile ilgili medya mensupları ile doğumun doğal koşullarda gerçekleşmesine destek olmak amaçlı her türlü eğitim çalışması, toplantı, çalıştay organize etmek ve varolan çalışmalara katkı sağlamak

  .

 • Doğum şartları ve doğal doğumla ilgili yapısal eksiklikleri belirleyerek, bunları geliştirici standartlar oluşturmak ve bunları yaygınlaştıracak eğitimler düzenlemek

 • Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenlemek.

Bilgi ve iletişim ağı oluşturma

 • Doğumla uğraşan farklı disiplinler arasında eşgüdümü ve işbirliğini sağlayarak bu konuda her türlü bilgi birikimini ve hizmet etkinliğini artırmak ve toplum sağlığına katkıda bulunmak.

 • Doğum uzmanlarının yetişmesinde eğitimlerin yeniden gözden geçirilmesi, doğal doğumu destekleyen doğum uzmanlarının (doktor, ebe, doğum yardımcısı, tamamlayıcı tıp uzmanları…vb) sayısının artması için disiplinler oluşturulması, standartlar sağlanması.

 • Yurt içinde ve yurt dışında derneğin kuruluş amaçlarına uygun alanlarda çalışan dernek, vakıf, meslek örgütleri ve kurumlarla işbirliği yapmak

 • Dergi, bülten, broşür, film, belgesel ve kitap vb. oluşturmak ve yayımlamak.

 • Gebelik, doğum ve postpartum dönemlerle ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek, maddi yönden desteklemek, araştırmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Savunuculuk

 • Kadınların gebelik, doğum ve postpartum dönemlerle ilgili hakları için savunuculuk yapmak

 • Mevcut ve/veya oluşturulacak ilgili yasal çerçeveye yönelik öneriler geliştirmek ve bunları desteklemek.

 • Karar vericilerle görüşmeler, işbirlikleri yapmak ve her türlü lobicilik faaliyetinde bulunmak

Model oluşturma

 • Doğum mekanlarını normalleştirmek: doğumu kolaylaştıracak kadına saygılı, mahrem ve ev ortamı huzurunda doğum mekanlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması için projeler üretmek ve örnek çalışmalar yapmak.

 • Doğal doğum için gerekmedikçe hiçbir müdahalenin yapılmadığı örnek uygulamaları  teşvik etmek, paylaşmak ve yaymak.

 • Anne adayının doğumda aktif olması ve kendi seçimlerini yapıp, inisiyatif almasını teşvik edici modeller oluşturmak

Farkındalık yaratma

 • Bu konuda var olan yerli ve yabancı her türlü yazılı ve görsel malzemeyi kamuoyu ile paylaşmak

 • Derneğin amaçları doğrultusunda dökümanter oluşturmak ve paylaşmak

 • Her türlü yazılı ve görsel basın yoluyla konu ile ilgili komuoyunda farkındalık oluşturmak