DOĞUMDA KADIN HAKLARI DERNEĞİ

ORTAK DİLİMİZ

Türkiye’de daha iyi doğum şartları için vizyonumuzu öne sürerken kullandığımız terimleri de yeniden gözden geçirmeliyiz.  Tavsiye edilen doğum uygulamalarını tartışırken ortak bir dil kullandığımızdan emin omak için sayfamızda sıklıkla kullanılan terimleri tanımlayan bu kaynağı hazırladık.   Internet sitemizde veya medyada Doğana tarafından kullanılan terimler hakkında çelişkiye düşerseniz lütfen bu belgeye başvurun.

Doğal Doğum

Doğal doğum kimyasal veya tıbbi herhangi bir müdahale olmaksızın kendiliğinden başlayıp, yine kimyasal veya tıbbi herhangi bir müdahale olmaksızın kendi hızında devam eden, doğuran kadının dinlenme, besin, su, hareket, sükunet ve ıkınma gibi konularda kendi bedenini dinleyip, bedeninin ihtiyaçlarına göre davranmaya teşvik edildiği doğum şeklidir.

Doğal doğum yaşayan kadın, sağlık personeli ve diğer destekçileri tarafından doğumun normal akışı ile tıbbi olmayan yöntemler kullanarak başa çıkmak için yüreklendirilir.  Bunlarla sınırlı olmamakla beraber, bu yöntemler arasında nefes, meditasyon, hareket, masaj, pozisyon değişikliği ve suya girme vardır.  Doğal bir doğum yaşayan kadın, doğum süresince aktif ve dikey pozisyonda olmak ve doğum anında kendine en uygun pozisyonunu seçmek için yüreklendirilir.   Bakımından sorumlu olan personel, olası yırtıkları önlemeye yönelik ispatlanmış yöntemler hakkında sakin, destekleyici ve saygılı bir ortam sunmak konusunda eğitimlidir.

Doğal bir doğumdan sonra anne ve bebek bir arada kalır.  Bebek için gerekli tüm kontrol ve testler annenin üzerinde veya yakınında yapılır.   Yanlarında bulunan personelin tamamı uzun soluklu bir emzirme ilişkisinin kurulmasını destekleyecek ve anneyi, babayı ve tercih edilen diğer aile fertlerini anne ile bebeğin ihityaçlarını karşılamak konusunda yönlendirebilecek şekilde eğitilmiştir.

Doğal doğum bütün sağlıklı anne ve bebekler için standart uygulama olmalıdır.

Aile Odaklı Bakım ve Tedavi (Family-Centered Care)

Aile odaklı bakım her bir ailenin kendine has ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sağlanan bakımdır.  Her anne ve her bebek farklıdır.  Her doğum farklıdır; her aile farklıdır.  Dolayısıyla her birine sağlanan bakım anne, bebek ve tüm ailenin fiziksel ve duygusal sağlığını gözetecek şekilde farklı olmalıdır.

Kadın Odaklı Bakım ve Tedavi (Woman-centered Care)

Kadın odaklı bakım gebelik, doğum veya lohusalık dönemindeki her bir kadın için şahsi geçmişine, beslenme, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına bağlı olarak sağlanan bireysel bakımdır.

Kanıta Dayalı Bakım ve Tedavi (Evidence-based Care)

Kanıta dayalı bakım güncel tıbbi literatürün çoğunluğu tarafından hem anne hem de bebeğin fiziksel ve duygusal sağlığı açısından en uygun olduğu kanıtlanmış uygulamaları içerir.

Saygılı Bakım ve Tedavi (Respectful Care)

Saygılı bakım her kadının ve her bebeğin temel saygıyı hakeden bireyler olduğunu kabul eder.  Bunlarla sınırlı olmamakla beraber saygılı bakım aşağıdakileri içerir: hasta bakımını ilgilendiren her konuda, bilgilendirilmiş onam için tarafsız bilgi sağlanması; hasta mahremiyetinin istisnasız gözetimi; hastalarla olumlu ve yapıcı iletişim; hastane odası ve doğumhanede kimlerin bulunacağı konusunda asıl söz sahibinin hasta olduğunun kabul edilmesi; ırk, din, ekonomik sınıf, doğum ve ebeveynlik seçimleri gözetilmeksizin her hastaya aynı kalitede bireysel bakımın sağlanması; saygılı bakım uygulamalarının hayata geçirilmesine uygun tıbbi tesis, protokol ve eğitimli personel.

Ebe

Ebe sağlıklı anne ve bebeklere, doğal hayat süreçleri olan gebelik, doğum ve lohusalık döneminde destek olan eğitimli uzmandır.  Ebenin görevi bu süreçler boyunca annenin fiziksel, psikolojik ve sosyal refahını gözetmektir.  Bu amaçla anneye bireysel eğitim, danışmanlık, doğum öncesi bakım, doğumda kesintisiz destek ve doğum sonrası bakım ile emzirme desteği sağlar.

Ebeler ailelere hastanelerde, doğum merkezlerinde veya evde hizmet verebilirler.  Bakımlarını teknolojik müdahaleleri en aza indirecek ve doğumun doğal sürecini destekleyecek şekilde yönlendirirler.  Ebeler aynı zamanda obstetrik bakıma ihtiyacı olan kadınları belirler ve uygun sağlık personeline yönlendirirler.

Ebe tarafından bakım sağlıklı anne ve bebekler için standart olmalıdır.

Doğum Hemşiresi

Doğum hemşiresi doğum konusunda özel eğitime sahiptir.  Annenin doktoru, yenidoğan hemşiresi ve çocuk doktorunun da dahil olduğu tıbbi takımın bir parçasıdır.  Bazı hemşireler ayrıca normal veya doğal doğumu desteklemek için eğitim almıştır.

Doula (Doğum Destekçisi)

Doula gebelik, doğum ve lohusalıkta kadına ve ailesine fiziksel, duygusal ve bilgilendirici destek sağlamak amacıyla eğitilmiş tıbbi olmayan uzmandır.  Bir doula hiç bir zaman tıbbi destek sağlamaz.

Kadın Doğum Uzmanı ve Jinekolog

Kadın Doğum Uzmanı ve Jinekolog hamile ve doğuran kadın bakımı konusunda eğitimli, özellikle anormal seyreden hamilelik ve doğumlar konusunda uzmanlaşmış tıp doktorudur.

Bilgilendirilmiş Onam

Bilgilendirilmiş onam, önerilen bakımı bilinçli bir şekilde kabul veya reddedebilmesi için hastanın rutin uygulamalar ve önerilen müdahaleler konusunda, olumlu ve olumsuz tüm yan etkiler dahil, eksiksiz ve tarafsız bilgilendirilmiş olmasını gerektirir.

Hasta Mahremiyeti

Mahremiyet hasta-hizmet sağlayıcı güven ilişkisinin temel taşlarından biridir.  Tüm tıbbi ve tıbbi olmayan hizmet sağlayıcılar ile tesis personeli profesyonel mecralar haricinde hasta vakalarından bahsetmeyerek ve hastadan özellikle izin alınmadığı sürece kimliğini her daim gizli tutarak hasta mahremiyetine saygı göstermelidir.  Hastadan özel izin alınmadığı takdirde hasta bakımının detayları asansörler, bekleme odaları, yemekhaneler gibi ortak kullanım alanlarında veya aile, arkadaşlar veya diğer hastaların yanında konuşulmamalıdır.  Ayrıca hasta bakımının detayları hastanelerin websiteleri, kişisel blogları veya forumlar gibi umuma açık internet sitelerinde paylaşılmamalıdır.  Hasta dosyaları dikkatlice korunmalı ve yalnızca annenin bakımıyla doğrudan ilgili sağlık personeli tarafından görülmelidir.

Doğum Merkezi

Doğum merkezi doğumun doğal bir yaşam süreci olduğunu varsayan bir sağlık sistemi içinde varolan, hastane dışı, ev benzeri bir ortam sağlayan bakım merkezidir.  Doğum merkezleri koruyuculuk, hassasiyet, güvenlik, uygun düzeyde tıbbi müdahale ve maliyet etkinliği ilkelerine dayanarak hareket eder.  Doğum merkezleri sağlıklı annelere normal hamilelik, normal doğum ve sonrasında aile odaklı bakım sağlar.  Gerektiğinde hastaneye ve akut tıbbi desteğe ulaşma imkanı sunar.