DOĞUMDA KADIN HAKLARI DERNEĞİ

AMACIMIZ

Doğumda kadın ve bebek haklarını savunan kadınlar olarak,  DOĞANA Doğumda Kadın Hakları Derneği’nin amacı hamile olmak isteyen, hamile ve doğum yapmış kadınlar ile aileleri, 0-5 yaş arasındaki bebekler ve çocuklar için doğum konusunda çalışan ve doğum şartlarını etkileyen profesyoneller ile (kadın doğum uzmanları, diğer doktorlar, ebeler, hemşireler, doğuma hazırlık eğitmenleri, doğum destekçileri -dula-, tamamlayıcı sağlık uzmanları, sağlık hizmet sağlayıcıları, yöneticileri ve karar vericiler) gebelik, doğum ve doğum sonrası koşulların kadın ve bebeğe saygılı olacak şekilde iyileştirilmesi ve doğal doğum imkanlarının geliştirilmesidir.

Derneğimizin bu amacına ulaşabilmesi için izleyeceği yollar ise; doğum şartlarının iyileştirilmesine ve doğal doğum imkanlarına ilişkin kanıta dayalı tıbbi uygulamalar ışığında,

  • ihtiyaçlar konusunda farkındalık yaratmak ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmek

  • standartlar oluşturmak ve bunları yaygınlaştıracak eğitimler düzenlemek

  • eksiklikleri tamamlamak amacıyla hizmetler geliştirmek, model oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır.