DOĞUMDA KADIN HAKLARI DERNEĞİ

BİZ KİMİZ

Biz doğumda kadın hakları için çalışan kadınlarız.  Aramızda doktorlar, ebeler,  dulalar (doulalar), doğum eğitmenleri, yoga eğitmenleri, pilates eğitmenleri ve anneler var.  Her birimiz anne ve bebeğe saygılı, olumlu doğum deneyimleri için kendi yollarımızda çalışırken 2008 yılından itibaren yavaş yavaş birbirimizi bulduk.  Üç sene boyunca grubumuz zenginleşerek büyüdü.

Düzenli olarak bir araya gelip birbirimize destek olduk.  Buluşmalarımızda kimi zaman güzel doğum hikâyeleri paylaştık, kimi zaman hep birlikte yeni şeyler öğrendik, uyguladık.  Bir çok kez ise tanık olduğumuz üzücü hikayeleri, hayal kırıklıklarımızı paylaştık, neleri nasıl değiştirmek istediğimizi konuştuk.   Değişecek çok şey vardı.  Birbirimize verdiğimiz destekle değişimin daha kolay olduğunu gördük.  Bu desteği büyütmek ve Türkiye için hayal ettiğimiz doğum ortamına daha hızlı ulaşabilmek için DOĞANA’yı 2011’de kurduk.

DOĞANA KURUCULARI

Amy Yıldızlı

Amy Seattle’da yaşadığı dönemde “Seattle Ebelik Okulu”nun ünlü hocası Penny Simkin’den aldığı eğitim ile DONA sertifikalı Doula (Doğum Destekçi) oldu. Aynı zamanda Doğum Eğitmeni ve Doğum Sonrası Destekçi (Post Partum Doula) eğitimlerine katıldı.  Atina’da tamamladığı “BASI Pilates Comprehensive Teacher Training Course” (BASI Pilates Hocalık Eğitimi)’dan sonra California, Costa Mesa’da “Center for Women’s Fitness”ın kurucusu Carolyne Anthony’den “Hamilelik öncesi ve sonrası Pilates Eğitimi” sertifikası aldı. Amy, Pilates Eğitmeni ve Doula (Dogum Koçu) olarak Istanbul’da hizmet vermeye devam etmektedir.

Arzu R. Kaykı

Ömer’in annesi. Hamilelik öncesinde 4 yıl kadar üniversitelerdeki projelerde 7 yıl kadar da gençlik, kurumsal sorumluluk, sağlık alanlarında çalışan Sivil Toplum örgütlerinde profesyonel olarak çalıştı. Aynı zamanda pek çok sivil toplum kuruluşunda gönüllü oldu ve dernek yönetim organlarında yer aldı. Doğana oluşumuyla birlikte ilk kez kendisinin sorunun sahibi olduğu bir alanda birikimlerini paylaşma fırsatı bulurken, her gün bir şeyler öğreniyor. Arzu oğlunu zorunlu sezaryen ile dünyaya getirmiş olmasına rağmen, tüm hamilelik sürecinde ve doğum öncesi ve sonrasında kendisi ve bebeği ile ilgili sürecin parçası olmaktan memnun. Arzu yoga eğitmenliği yapıyor ve oğlu ile büyüyor.

Başak Kutlu Atay

DOUM Doğuma Hazırlık ve Doğum Sonrası Destek merkezinin kurucularından. 2007 yılına kadar kurumsal bir kariyeri olan Başak 2007 yılında tutkularının peşinden gidip doğum ve yoga üzerinde çalışmaya odaklandı.  Halen kendisini bu konularda öğretmen ve öğrenci olarak geliştirmeye devam ediyor. Başak’ın doğal doğumla dünyaya getirdiği bir kızı var.

Gizem Onay

Avrupa Birliği Uzmanı olarak çeşitli üniversite ve sivil toplum örgütlerinde 7 yıl tam zamanlı olarak çalıştı. Artık zamanının büyük çoğunluğunda Yoga Eğitmenliği yapıyor. Yin Yoga ve Hamile Yogası’nı uzmanlık alanı olarak seçti. Anne adaylarının, hem hamilelikleri boyunca hem de doğumlarında daha bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilmek adına Doğuma Hazırlık Eğitmeni olma yönünde eğitimlerine devam ediyor. Diğer yandan Avrupa Birliği konusunda freelance danışmanlık yapmayı ve kurumların projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamalarında çalışmayı da sürdürüyor.

Gülnihal Bülbül

Dr.Gülnihal Bülbül 1985 yılında Çukurova Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesinde 1992’de kadın doğum uzmanı oldu. Özel muayenehanesinde çalışıyor. Marmara Üniversitesi Halk Sağlığında yüksek lisans yaptı.

Julia Steils Paçacıoğlu

Julia 10 yıldan uzun bir süredir anaokul öğretmenliği, doğum koçu ve doğum danışmanı olarak çocuklarla ve ailelerle çalışıyor. Hamile Masajı Terapisti olarak eğitimine Kaliforniya’da Kate Jordan ile başladı. Kısa zamanda gebeler ile çalışmaktan çok zevk aldığını fark etti ve hem Kuzey Amerika Doğum Koçları Derneği’nden (DONA International) hem de “Heart and Hands” Ebelik Enstitüsü’nden Doulalık eğitimi aldı. Akabinde iki yıl boyunca Kaliforniya Ebeler Derneği Öğrenci Başkanı ve Sonoma İlinin Doula Organizasyonu’nun Saymanı olarak eğitimler, kongreler ve halk eğitimi ve iletişimi projeleri düzenledi. 2003 yılında İstanbul’a yerleşmesinin ardından, Emzirme Danışmanlığı ve İçgüdüsel Doğum Eğitmeni eğitimlerine burada devam etti, ve şimdi oğlunu büyütmenin yanında, DOĞANA’nın büyümesine yardımcı oluyor.

Nur Sakallı

DOUM Doğuma Hazırlık ve Doğum Sonarsı Destek merkezinin kurucularından. Doğum ve Yoga eğitmeni, Doğum Destekçisi (Doula) olarak çalışıyor. 13 yılı aşkın bir profesyonel çalışmadan sonra 2008 yılından beri gönül verdiği işi yapıyor. Hayatın başlangıcının önemli olduğuna ve her doğumun bütün toplumu ilgilendirdiğine inanıyor.

Sepin Sinanlıoğlu İnceer

Doğum yapmış olsun olmasın her kadının içindeki anneye inanır, saygı duyar. Kadın aklının ve hissinin birçok sorunun çözümü olacağına dair güçlü bir inancı vardır. 10 senedir devam eden yoga aşkının peşinden Los Angeles’ta Erich Schiffmann’la, Cihangir Yoga’da Zeynep Aksoy’la yoga hocalığı eğitimlerini tamamlamıştır. Halen yoga öğrenciliğine devam etmektedir. 13 senelik profesyonel hayatına bir özel sermaye fonunda direktör olarak devam eden Sepin aynı zamanda KAGIDER üyesi. Sepin’in sezaryenle dünyaya getirdiği bir kızı var.

Dernek olarak vizyonumuz, tüm kadınların hamilelik, doğum ve lohusalık safhalarında, saygılı, aile odaklı ve kanıta dayalı bakıma ulaşabileceği bir Türkiye.

Eğitim

 • Kadınların arzularına paralel, doğal ve sağlıklı bir doğum deneyimi yaşamaları amacıyla hamile olmak isteyen, hamile kadınlar ve aileleri için eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
 • Kadın doğum uzmanları başta olmak üzere doktorlar, ebeler, hemşireler, doğuma hazırlık eğitmenleri, doğum destekçileri (Dula),  tamamlayıcı  sağlık uzmanları, sağlık hizmet sağlayıcıları, yöneticileri ve karar vericiler ve konu ile ilgili medya mensupları ile doğumun doğal koşullarda gerçekleşmesine destek olmak amaçlı her türlü eğitim çalışması, toplantı, çalıştay organize etmek ve varolan çalışmalara katkı sağlamak.
 • Doğum şartları ve doğal doğumla ilgili yapısal eksiklikleri belirleyerek, bunları geliştirici standartlar oluşturmak ve bunları yaygınlaştıracak eğitimler düzenlemek
 • Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenlemek.

Bilgi ve iletişim ağı oluşturma

 • Doğumla uğraşan farklı disiplinler arasında eşgüdümü ve işbirliğini sağlayarak bu konuda her türlü bilgi birikimini ve hizmet etkinliğini artırmak ve toplum sağlığına katkıda bulunmak.
 • Doğum uzmanlarının yetişmesinde eğitimlerin yeniden gözden geçirilmesi, doğal doğumu destekleyen doğum uzmanlarının (doktor, ebe, doğum yardımcısı, tamamlayıcı tıp uzmanları…vb) sayısının artması için disiplinler oluşturulması, standartlar sağlanması.
 • Yurt içinde ve yurt dışında derneğin kuruluş amaçlarına uygun alanlarda çalışan dernek, vakıf, meslek örgütleri ve kurumlarla işbirliği yapmak
 • Dergi, bülten, broşür, film, belgesel ve kitap vb. oluşturmak ve yayımlamak.
 • Gebelik, doğum ve postpartum dönemlerle ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek, maddi yönden desteklemek, araştırmaların yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Savunuculuk

 • Kadınların gebelik, doğum ve postpartum dönemlerle ilgili hakları için savunuculuk yapmak
 • Mevcut ve/veya oluşturulacak ilgili yasal çerçeveye yönelik öneriler geliştirmek ve bunları desteklemek.
 • Karar vericilerle görüşmeler, işbirlikleri yapmak ve her türlü lobicilik faaliyetinde bulunmak

Model oluşturma

 • Doğum mekanlarını normalleştirmek: doğumu kolaylaştıracak kadına saygılı, mahrem ve ev ortamı huzurunda doğum mekanlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması için projeler üretmek ve örnek çalışmalar yapmak.
 • Doğal doğum için gerekmedikçe hiçbir müdahalenin yapılmadığı örnek uygulamaları  teşvik etmek, paylaşmak ve yaymak.
 • Anne adayının doğumda aktif olması ve kendi seçimlerini yapıp, inisiyatif almasını teşvik edici modeller oluşturmak

Farkındalık yaratma

 • Bu konuda var olan yerli ve yabancı her türlü yazılı ve görsel malzemeyi kamuoyu ile paylaşmak
 • Derneğin amaçları doğrultusunda dökümanter oluşturmak ve paylaşmak
 • Her türlü yazılı ve görsel basın yoluyla konu ile ilgili komuoyunda farkındalık oluşturmak

Doğumda kadın ve bebek haklarını savunan kadınlar olarak,  DOĞANA Doğumda Kadın Hakları Derneği’nin amacı hamile olmak isteyen, hamile ve doğum yapmış kadınlar ile aileleri, 0-5 yaş arasındaki bebekler ve çocuklar için doğum konusunda çalışan ve doğum şartlarını etkileyen profesyoneller ile (kadın doğum uzmanları, diğer doktorlar, ebeler, hemşireler, doğuma hazırlık eğitmenleri, doğum destekçileri -dula-, tamamlayıcı sağlık uzmanları, sağlık hizmet sağlayıcıları, yöneticileri ve karar vericiler) gebelik, doğum ve doğum sonrası koşulların kadın ve bebeğe saygılı olacak şekilde iyileştirilmesi ve doğal doğum imkanlarının geliştirilmesidir.

Derneğimizin bu amacına ulaşabilmesi için izleyeceği yollar ise; doğum şartlarının iyileştirilmesine ve doğal doğum imkanlarına ilişkin kanıta dayalı tıbbi uygulamalar ışığında,

 • ihtiyaçlar konusunda farkındalık yaratmak ve savunuculuk faaliyetleri gerçekleştirmek
 • standartlar oluşturmak ve bunları yaygınlaştıracak eğitimler düzenlemek
 • eksiklikleri tamamlamak amacıyla hizmetler geliştirmek, model oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır.
Tüzüğümüzü okumak için lütfen tıklayınız