DOĞUMDA KADIN HAKLARI DERNEĞİ

Doğana Doğumda Kadın Hakları Derneği’nin Doğum Hikayeleri Kitapçığı çıktı

Posted

kitap kapakDoğana yayınladığı kitapçık ile hem doğum yapacak kadınlara ilham vermeyi hem de Doğumda Kadın Hakları Bildirisini kadınlara, ailelerine ve sağlık çalışanlarına duyurmayı amaçlıyor. Kitapçıkta yer alan olumlu doğum hikayelerinin hepsi ülkemizde son birkaç sene içerisinde yaşanmış. Hem doğal hem de müdahaleli veya sezaryen doğum örneklerinin yer aldığı kitapçık doğumda kadın haklarını gerçek hikayelerle açıklıyor.

Peki Doğana Doğumda Kadın Hakları Derneği neleri savunuyor?

1. Gebelik, doğum ve lohusalık doğal süreçlerdir.

2. Her kadın gebelik öncesi, gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerinde yeterli bilgi, eğitim ve kaliteli sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

3. Doğumun merkezinde kadın vardır. Doğum süresince aktif olabilimelidir.

4. Mahremiyet hakkı gebelik ve doğumun vazgeçilmez parçasıdır.

5. Her gebe doğumun başından sonuna kadar istediği kişilerden kesintisiz destek alabilmelidir. Buna kendi yakınları, ebesi ve doulası (doğum destekçisi) dahildir.

6. Kendisine ve bebeğine yapılacak her türlü tıbbi girişim konusunda kadın doğru ve tarafsız olarak bilgilendirilmelidir. Bu konularda kadının karar hakkına saygı duyulmalıdır.

7. Anne ve bebek bağı doğum sırasında ve sonrasında korunmalı ve desteklenmelidir.

8. Anne ve bebeğe, kamusal alanlarda rahatsız edilmeden, çalışma hayatında ise kısıtlanmadan, özgürce emzirme ve benzeri temel analık ihtiyaçlarını karşılayacak koşullar sağlanmalıdır.

Kitabınızı dernekten temin edebilirsiniz: dogana@dogumdakadinhaklari.com
www.dogumdakadinhaklari.com

Devamını Oku

Doğana-Doğumda Kadın Hakları Derneği olarak…

Posted

Doğana-Doğumda Kadın Hakları Derneği olarak Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kürtaj ve sezaryen konularındaki açıklamaları ile bunu takiben kürtajı yasaklamak veya sınırını 4. haftaya kadar indirmeyi öngören yasa tasarısı ile ilgili girişimleri son derece endişe verici buluyoruz.

Kadının bedeni ve doğurganlığı konusundaki tercihleri hiç bir şekilde devletin meselesi değildir. Söz konusu kürtaj yasağının gizli kürtajlar aracılığıyla halk sağlığı üzerinde korkutucu etkileri olacağı aşikardır.  Bu konuda getirilecek yasaklar hem Türkiye’nin de taraf olduğu CEDAW (Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) hem de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesine aykırıdır.  Siyasetin görevi kadın bedeni üzerinden polemik yaratmak yerine kadın cinayetleri, tecavüz, aile içi şiddet, fırsat eşitliği gibi sorunlara çözüm getirmektir. Sebebi ne olursa olsun gebeliğini 10. haftadan önce sonlandırma kararı kadının hakkıdır. Kadının bedeni üzerindeki seçim haklarının tartışmaya açılmasını kabul etmiyoruz.

Doğal doğum imkanlarının geliştirilmesi için çalışan bir dernek olarak dahi Başbakanın sezaryen ve cinayet benzetmesini anlamakta zorlanıyoruz. Ülkemizde sezaryen oranları elbette gereğinden yüksektir. Ancak bu oranları düşürmenin yöntemi yasaklar ve yaptırımlar değil, normal doğumun özendirilmesidir.  Bunun da tek yolu normal doğum şartlarının kadın haklarına saygılı olacak şekilde iyileştirilmesidir.

Başbakanı ve hükümeti derneğimizin de aralarında olduğu çok sayıda kadın derneğine kulak vermeye davet ediyoruz.

Doğana-Doğumda Kadın Hakları Derneği

Devamını Oku

1.Olağan Genel Kurul’umuzu Gerçekleştirdik!

Posted

Doğana – Doğumda Kadın Hakları Derneği’nin 1. Olağan Genel Kurulu’nu dernek merkezinde 11 Aralık 2011 Pazar gunu gerçekleştirdik.

Doğana’nın bu ilk Genel Kurul toplantısında, dernek yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu yedek üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve denetleme kurulu yedek üyelerimizi seçtik. Kurullar üye listeleri için lütfen tıklayınız.

Doğana Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısını müteakip bir araya gelerek, Gizem Onay’ı Başkan, Julia Steils Paçacıoğlu’nun Başkan Yardımcısı, Sepin Sinanlıoğlu İnceer’i Genel Sekreter, Nur Sakallı’yı Sayman olarak seçti.

Doğana’nın kuruluş hikayesinin paylaşıldığı, üyelerin kendilerini tanıttığı ve dernek kuruluşu ile beraber üzerinde çalışılmaya başlanan projelerin tartışıldığı Genel Kurul’a katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Doğana


Devamını Oku